Liên hệ

Rose Garden Hotel

Địa chỉ
170 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại
(84-4) 3831 8777/888
Facebook chat